Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Vatrogasna zajednica grada Buzeta

Vatrogasna zajednica grada Buzeta
Dejan Hren

Temeljem Zakona o vatrogastvu, Gradsko poglavarstvo Grada Buzeta 2000. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Buzeta. Zajednička profesionalna vatrogasna jedinica osnovana je za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće i djeluje na ukupnoj površini od 311 km2.

Javna vatrogasna postrojba Grada Buzeta je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru svoje djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svojem području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Jednako tako, pored gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pod vatrogasnom djelatnošću podrazumijeva se i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama te ekološkim i inim događajima kao što je pretovar opasnih tvari iz jednog prijevoznog sredstva u drugo, neutralizacija djelovanja opasnih tvari prilikom nesreća, crpljenje vode iz niže potopljenih razina prilikom poplava, prijevoz vode usred elementarnih nepogoda te drugih sličnih slučajeva.