Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Turistička zajednica Grada Buzeta

Turistička zajednica Grada Buzeta je pravna osoba koja je ustrojena i djeluje kao dio sustava županijske i državne turističke zajednice radi jačanja i promicanja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba, u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti.

Osnovana je za područje Grada Buzeta s ciljem:

  1. unaprjeđivanja općih uvjeta boravka turista i to osobito podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva na području Grada Buzeta,
  2. promocije turističkog proizvoda područja Grada Buzeta, sukladno sustavu promicanja turizma i njegovim posebnim i općim zadaćama, a radi uključivanja u europske i svjetske turističke tijekove,
  3. razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša.

Djelovanje TZ Grada Buzeta temelji se na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.