Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Izbor župana Huma na leto dan

Dan Huma

Institucija župana i županije stara je tradicija hrvatskoga naroda. U prošlosti su gotovo sva veća mjesta u Istri, svi komuni imali svoga župana. Za župana je mogao biti izabran stariji i iskusniji muškarac kojega je pratio glas dobrog gospodara, poštenog i uglednog pripadnika općinske ili seoske zajednice. Dužnosti seoskog župana bila su: zastupati selo u općinskoj upravi te u selu provoditi njezine odredbe, održavati javni red i mir, organizirati rabote tj. zajedničke radove oko gradnje i održavanja važnih objekata, čišćenje šuma i lokava, probijanje i održavanje putova; rješavati pojedine sporove te pomagati i brinuti o nemoćnima i oštećenima.

Dan Huma

Funkcija općinskog i seoskog župana polako se gasila i s vremenom je sasvim nestala iz svakodnevnog istarskog života. Održala se jedino u Humu i to kao obnovljeni običaj biranja župana na leto dan. Manifestacija je usmjerena na očuvanje tradicije, a pokrenuo ju je Čakavski sabor u sklopu obnove i revitalizacije Huma kao jedan u nizu tradicijskih sadržaja ovog drevnog glagoljaškog središta.

Tradicija izbora župana na leto dan obnovljena je 1977. godine na temelju podataka iz dokumenata i naputaka povjesničara dr. Danila Klena, a scenario je na izvornom humskom dijalektu za tu tradicijsku pučku priredbu, uključujući utvrđivanje scenografije, osmislio ročki književnik Vladimir Pernić.

Dan Huma

Izbor se vrši svake godine na Dan Huma, u gradskoj lođi, prema već dobro uhodanom ceremonijalu. Za župana Huma može biti izabran samo pripadnik humskog komuna, grašćak - stanovnik Huma ili Homjan - žitelj okolnih naselja. U izboru sudjeluje 12 odraslih muškaraca za koje su uobičajeni nazivi: suci, stareji ili žudiki. Župan na izbore sobom donosi župansku palicu i podnosi izvješće o protekloj godini, o događajima koji su bili važni za humski komun. Nakon što puk potvrdi suce, slijedi predlaganje kandidata za novog župana. Tada župan uzima u ruke raboš na kojega će suci kosirom urezati svoj glas. Raboš kruži od suca do suca, a kad sva dvanaestorica urežu svoje glasove, palica se vraća županu. Župan objavljuje rezultat izbora, imenuje novog župana i predaje mu župansku palicu i ključeve grada. Palica se do idućeg izbora čuva u Polači, a novi župan po staroj užanci vinom, sirom i domaćim kruhom časti sve uzvanike i nazočne posjetitelje.

Dan Huma

Na tridesetu godišnicu obnavljanja tradicije, humski župan dobiva svoju knjigu i svoj pečat - županski timbar. Knjiga župana ostat će trajni zapis o novovjekim županima Huma, o dobrim muževima - sucima i njihovom glasovanju, o izvršenim rabotama i dobrim djelima...Bit će to rukom pisana nova povjesnica humskoga komuna.

A tradicija izbora župana Huma na leto dan neka bude dugovječna. Jer, kažu naši stari, "boje da se zatare selo nego užance"!

Organizator manifestacije: Udruga "Hum".

Autorica teksta: Mirjana Pavletić.

Preuzeto s www.poubuzet.hr