Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Mjesni odbor Vrh

Mjesni odbor Vrh osnovan je za područja naselja:

 • Vrh (Glavići),
 • Barušići (Brižac, Gregorići, Luskići),
 • Klarići (Dobrova , Dol,  Šimići),
 • Marčenegla (Sladetija, Marčeneško Polje),
 • Medveje,
 • Negnar (Kjeka) ,
 • Paladini,
 • Senj (Matiško),
 • Šćulci.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Kristijan JERMANIŠ
 • Kristijan MAJCAN
 • Melita PALADIN
 • Oliver PASTORČIĆ
 • Dragan ŠĆULAC

Pravila mjesnog odbora Vrh (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Vrh bb, 52420 Buzet

e-mail adresa: movrh(at)email.t-com.hr