Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Mjesni odbor Krušvari

Mjesni odbor Krušvari je osnovan za područja naselja:

 • Krušvari (Kortina, Pašutići i Urihi),
 • Juradi  (Čabranija, Čuhrija, Donji Kontići i Gornji Kontići),
 • Kosoriga,
 • Martinci (Bakar, Dobrovica i  Racari),
 • Račice (Jezer),
 • Račički Brijeg i
 • Rimjak (Zabrda).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Denis KONTIĆ
 • Igor GRŽINIĆ
 • Larisa JURADA
 • Miljenko PRODAN
 • Kristina SIROTIĆ

Pravila mjesnog odbora Krušvari (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Krušvari bb, 52420 Buzet