Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Mjesni odbor Roč

Mjesni odbor Roč osnovan za područja naselja:

 • Roč,
 • Benčići (Grki),
 • Blatna Vas (Breg, Brul, Glistonija, Kuhari, Martinačići, Mejari, Šćaveti, Štuparija),
 • Brnobići (Brda, Breg, Grabri, Grozdani, Kortina, Podpećina, Ravnići, Zubalići),
 • Čiritež (Ilići, Strnadi),
 • Duričići (Iveći, Kavci),
 • Erkovčići (Bartuli, Benečići, Buraj, Marčibreg, Smrekovac, Stancija, Stanica Hum, Škrinjari),
 • Forčići (Birićija, Latini, Rauši, Šavki, Tomičići),
 • Gornja Nugla (Donja Nugla, Mištrići, Nemarniki),
 • Hum (Brižac, Ćuharija, Malinci, Mućan),
 • Kompanj (Klančići, Klobasi, Kosići, Krulčići, Pernići, Špilići),
 • Kotli (Podkrog),
 • Kras (Črnehi, Klanac, Mikci),
 • Krkuž (Grondari, Hrbatija),
 • Ročko Polje (Benčići, Bortulasi, Bršćak, Draga, Fabriši, Kebri, Krbavci, Pahari, Pavletići, Premci, Žulići),
 • Stanica Roč (Hlaji, Jakomasi),
 • Šušići (Puški, Verbanci),
 • Rim (Bujavci, Grgurinčići, Kolinasi, Stražnjak).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Renis GRŽINIĆ
 • Leonarda Lea BAŠIĆ
 • Marino IVANČIĆ
 • Fredi KRULČIĆ
 • Branka SILIĆ

Pravila mjesnog odbora Roč (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Roč bb, 52425 Roč