Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Mjesni odbor Sovinjak

Mjesni odbor Sovinjak osnovan je za područja naselja:

 • Sovinjak (Jermanija),
 • Bartolići (Črnehov Brijeg, Puhi, Šimeći, Švikarija, Zugani),
 • Krti (Dršćari, Hrvatini, Klarići, Sušani, Sv. Kirin,  Valice, Valari),
 • Pračana (Beneži, Brnozi, Lokvice, Majeri,  Pigini),
 • Sirotići (Tuki),
 • Sovinjska Brda (Drobežija, Krtov Breg, Majeri),
 • Sovinjsko Polje (Cunjci, Srgobani).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Milenko SIROTIĆ
 • Dejana JERMAN
 • Kristijan KRT
 • Dario SIROTIĆ
 • Valentina SIROTIĆ 

Pravila mjesnog odbora Buzet (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Sovinjak bb, 52420 Buzet