Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Mjesni odbor Štrped

Mjesni odbor Štrped osnovan je za područja naselja:

 • Štrped (Črnci, Jermaniši, Mažinjica i Sveti Duh),
 • Baredine (Abrami,  Mišini),
 • Črnica (Postaje, Požane),
 • Kajini,
 • Perci (Podrečak,  Šantići),
 • Salež (Jurati),
 • Škuljari,
 • Seljaci (Banici, Hrib),
 • Ugrini (Confi, Goričica,  Jakci, Konti,  Mlini),
 • Zonti (Opatija, Rušnjak, Trkusi).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Senad FLEGO
 • Sabrina BUŽAN
 • Valentino FLEGO
 • Denis MARKEŽIĆ
 • Marina RIBARIĆ

Pravila mjesnog odbora Štrped (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Štrped bb, 52420 Buzet