Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Buzeta je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave na području Grada Buzeta, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom Grada Buzeta.

Članovi vijeća se biraju na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine. Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Gradsko vijeće Grada Buzeta ima 15 članova.

Grad Buzet u samoupravom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, predškolski odgoj, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svojem području, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Konstituirajuća sjednica ovog saziva Gradskog vijeća održana je 19. lipnja 2013. godine.

Poslovnik o radu gradskog vijeća Grada Buzeta

 

Sastav gradskog vijeća

1. Michela Blagonić (IDS – Zeleni - HSU)
2. Elvis Černeka (IDS – Zeleni - HSU)
3. Zdravko Ćurić (Grupa birača)
4. Igor Gržinić (IDS – Zeleni - HSU)
5. Danijel Gržinić (SDP - HNS)
6. Elena Jerman (SDP - HNS)
7. Dragan Klarić (IDS – Zeleni - HSU)
8. Sanja Krulčić (IDS – Zeleni - HSU)
9. Aleš Nežić (IDS – Zeleni - HSU)
10. Ferid Mačković (IDS – Zeleni - HSU)
11. Vedran Majcan (SDP - HNS)
12. Vlatko Mrvoš (SDP - HNS)
13. Branko Rončević (SDP - HNS)
14. Armanda Sirotić (IDS – Zeleni - HSU)
15. Damir Sirotić (IDS – Zeleni - HSU)

Radna tijela gradskog vijeća

Mandatno povjerenstvo

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na konstituirajućoj sjednici 19. lipnja 2013. godine imenovalo članove Komisije u sastavu:

 1. Sanja Krulčić, predsjednica
 2. Armanda Sirotić, članica
 3. Elena Jerman, članica

 

Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na konstituirajućoj sjednici 19. lipnja 2013. godine imenovalo članove Odbora u sastavu:

 1. Michela Blagonić, predsjednica
 2. Vlatko Mrvoš, zamjenik predsjednice
 3. Ferid Mačković, član
 4. Aleš Nežić, član,
 5. Igor Gržinić, član

 

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na konstituirajućoj sjednici 26. lipnja 2013. godine imenovalo članove Odbora u sastavu:

 1. Dragan Klarić, predsjednik
 2. Vedran Majcan, zamjenik predsjednika
 3. Radovan Nežić, član
 4. Marina Mraković, članica
 5. Darko Jakac, član

 

Odbor za javna priznanja 

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici 26. lipnja 2013. godine imenovalo članove Odbora u sastavu:

 1. Sanja Krulčić, predsjednica
 2. Elena Jerman, zamjenica predsjednice
 3. Klaudio Marinac, član
 4. Sandro Fakin, član
 5. Igor Božić, član

 

Odbor za međunarodnu i međugradsku suradnju

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici 26. lipnja 2009. godine imenovalo članove Odbora u sastavu:

 1. Elvis Černeka, predsjednik
 2. Vlatko Mrvoš, zamjenik predsjednika
 3. Jadranka Vivoda, članica
 4. Smilja Marinac, članica
 5. Michela Blagonić, članica

 

Odbor za predstavke i pritužbe 

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici 26. lipnja 2013. godine imenovalo članove Odbora u sastavu:

 1. Danijel Gržinić, predsjednik
 2. Igor Gržinić, zamjenik predsjednika
 3. Dejan jakac, član
 4. Josip Majcan, član
 5. Aida Muratagić, članica

 

Odbor za gospodarstvo i razvoj

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici 26. lipnja 2013. godine imenovalo članove Odbora u sastavu:

 1. Damir Sirotić, predsjednik,
 2. Zdravko Ćurić, zamjenik predsjednika,
 3. Edit Rupena, članica
 4. Gvido Jermaniš, član
 5. Branko Rončević, član
 6. Dragan Merlić, član
 7. Muhamed Muratagić, član

 

Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i očuvanje spomenika kulture na području Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici 26. lipnja 2013. godine imenovalo članove Odbora u sastavu:

 1. Zlatka Marzi, predsjednica
 2. Nada Prodan Mraković, zamjenica predsjednice
 3. Nataša Nefat, predstavnica Konzervatorskog odjela Pula, članica
 4. Saša Nikolić, član
 5. Edo Jerman, član
 6. Matija Nežić, član
 7. Marijo Žmak, član
 8. Aleš Nežić, član
 9. Dean Prodan, član

 

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici 26. lipnja 2013. godine imenovalo članove Povjerenstva u sastavu:

 1. Armanda Sirotić, predsjednica,
 2. Branko Rončević, zamjenik predsjednice
 3. Ines Jerman, članica
 4. Aldo Rabak, član
 5. Manuela Rušnjak, član

 

Stožer zaštite i spašavanja Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici 26. lipnja 2013. godine imenovalo članove Stožera u sastavu:

Načelnica - Ana Pernić, zamjenica gradonačelnika Grada Buzeta.

Zamjenik načelnika - Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ.

Članovi:

 1. Damir Fabijančić, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Buzet,
 2. Nirvana Ukotić, pročelnica PUZS Pazin/Pula
 3. Denis Merlić, načelnik Policijske postaje Buzet,
 4. Elvis Černeka, voditelj ispostave IDZ Buzet,
 5. Lara Černeka, v.d. ravnateljice GO Crvenog križa Buzet,
 6. Ervina Šurković Kisiček, direktorica TD „Park“ d.o.o. Buzet,
 7. Damir Križman, rukovoditelj HEP-DP „Elektroistra Pula“ - Pogon Buzet,
 8. Saša Arsić, voditelj veterinarske stanice Buzet,
 9. Mladen Nežić, voditelj službe razvoja i distribucije „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet
 10. Neven Degmečić, upravitelj Šumarije Buzet
 11. Nenad Šćulac, predstojnik Ureda gradonačelnika.

 

Uredništvo Službenih novina Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici 13. srpnja 2016. godine imenovalo članove uredništva službenog glasila u sastavu:

 1. Roberta Kalčić Savatović, odgovorna urednica,
 2. Damir Sirotić, član
 3. Ana Pernić, članica
 4. Bruna Kalčić, članica
 5. Tatjana Merlić, članica