Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Gradonačelnik Grada Buzeta

Gradonačelnik obavlja sve poslove utvrđene Statutom Grada Buzeta u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Gradonačelnik zastupa Grad Buzet i odgovoran je za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Gradonačelniku u radu pomaže zamjenik gradonačelnika.

Gradonačelnik stranke prima svakoga dana u vremenu od 07.00 do 19.00 sati, uz prethodni dogovor.

Siniša Žulić - gradonačelnik

mr. sc. Valter Flego

Rođen 3. studenoga 1977. godine u Kopru, osnovnu je školu završio u Buzetu. Nakon završetka Elektrotehničke škole u Rijeci, diplomirao je na Pomorskom fakultetu - smjer elektronika i komunikacije, a za vrijeme studentskih dana u Rijeci član je vodstva Kluba istarskih studenata „Istarski klub“. Sredinom 2000. godine zapošljava se u Istarskom vodovodu. Ovdje posljednje tri godine obavlja funkciju voditelja informatičke službe. Godine 2009. postaje zamjenik gradonačelnika Grada Buzeta, da bi 2013. i sam postao čelni čovjek Grada.

Od 1999. godine suradnik je dnevnika Glas Istre, a iste godine aktivno se uključuje u rad Kluba mladih BUM. Posljednjih godina svoje je volonterske aktivnosti usmjerio u organizaciju automobilističkih manifestacija u Buzetu i Istri, za što je u dva navrata primio nagradu za doprinos razvoju automobilizma u našoj županiji.

Autor je monografije „Zlatna knjiga buzetskoga rukometa“, suradnik na knjizi „Vatrogastvo na Buzeštini“ i fotomonografiji Istarskog vodovoda. Autor je i knjige o 30 godina boćanja u Ročkom Polju. Jedan je od osnivača i član uredništva „Buzetskog lista“.

 

Kontakt: gradonacelnik(at)buzet.hr

Ana Pernić - zamjenica gradonačelnika

Rođena 30.05.1984. u Rijeci. Diplomirala je razrednu nastavu na Učiteljskom fakultetu u Rijeci te bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2006. godine zaposlena je u Narodnoj knjižnici i čitaonici Buzet koja djeluje u sastavu Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet. Aktivna je članica ŽKUD-a „Renato Pernić“ Roč, GD „Sokol“ Buzet, Katedri Čakavskog sabora Roč i Buzet te udruge Kaleido. Inicijator je i koordinator mnogobrojnih aktivnosti i projekata na Buzeštini. Projekte buzetske knjižnice predstavljala je na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je koordinacijskog odbora akcije Grad Buzet – grad prijatelj djece. Zamjenica je koordinatorice Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč. Autorica je dvadesetak članaka objavljenih u Buzetskom zborniku i Buzetskom listu.

 

Kontakt: dogradonacelnik(at)buzet.hr