Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Proračun Grada Buzeta

2017

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu

Proračun Grada Buzeta za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2017. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu

Program javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2017. godinu

Program projekta "RESTAURA" za 2017. godinu

Program projekta „KulTourSpirit“

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Program projekta „Life SEC Adapt“ za 2017. godinu

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2017. godini

Proračun za građane (Proračun u malom)

2016

Upute za izradu proračuna

Model financijskog plana

Proračun Grada Buzeta za 2016. godinu

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2016. godini

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2016. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu

Program javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2016. godinu

Program projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu

Program projekta InCITY za 2016. godinu

Program projekta Stand UP za 2016. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2016. godini

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

I. izmjene plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2016. godinu

I. izmjene programa projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu

I. izmjene programa projekta InCITY

Program projekta REN

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu

Program projekta RESTAURA

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu  

Polugodišnje izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu

FINA - potvrda o preuzetom polugodišnjem izvještaju 2016.

FINA - obrasci za polugodišnji obračun 2016.

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu

III. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu

II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu

III. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

III. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2016. godinu

I. izmjena Programa projekta Stand UP za 2016. godinu

II. izmjena Programa projekta InCITY za 2016. godinu

I. izmjena Programa projekta RESTAURA za 2016. godinu

III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 

 

 

 

 

2015

Proračun Grada Buzeta za 2015. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2015. godini

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2015. godinu

Program mjavnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu

Program javnih potreba u školstvu za 2015. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu

Program projekta REVITAS II za 2015. godinu

Program projekta REN za 2015. godinu

Program projekta Think-UP za 2015. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2015. godini

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede
za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa projekta REVITAS II za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa projekta Think-UP za 2015. godinu

Polugodišnji obračun Grada Buzeta za 2015. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg obračuna Grada Buzeta za 2015. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Program projekta „InCITY“ za 2015. godinu

Program projekta Life SEC Adapt za 2015. godinu

Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu

Obrazloženje ostvarenja Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

 

Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

 

 

2014

Proračun za 2014. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu

1. izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu

2. izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu

Polugodišnji obračun - 1.-6.2014.

3. izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu

Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta 2014.

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2014.

Obrazloženje ostvarenja Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2014.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2014.

Proračunska zaliha - raspodjela 2014.

 

2013

Proračun Grada Buzeta za 2013. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2013. godinu

1. izmjene i dopune proračuna 2013.

Polugodišnji obračun - realizacija 1.-6.2013.

Polugodišnji obračun - ostvarenje 4. razina 1.-6.2013.

2. izmjene i dopune proračuna 2013.

3. izmjene i dopune proračuna 2013.

Godišnji obračun Proračuna za 2013. godinu

 

2012

Izvješće revizije o izvršavanju proračuna za 2012. godinu

II. izmjene proračuna za 2012. godinu

I. izmjene proračuna Grada Buzeta

Proračun Grada Buzeta za 2012. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2012. godinu

Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu

2011

Izvješće revizije o izvršavanju proračuna za 2011. godinu

Godišnji obračun proračuna

II. izmjene proračuna Grada Buzeta za 2011. godinu

I. izmjene Proračuna Grada Buzeta za 2011. godinu

Proračun Grada Buzeta za 2011. godinu

2010

Izvješće revizije o izvršavanju proračuna za 2010. godinu

III. izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta za 2010. godinu

II. izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta za 2010. godinu

I. izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta za 2010. godinu

Proračuna Grada Buzeta za 2010. godinu

2009

Proračun grada Buzeta II za 2009. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta za 2009. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta za 2009. godinu

2008

Proračun Grada Buzeta za 2008. godinu

Izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta za 2008. godinu - I

Izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta za 2008. godinu - II

Izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta za 2008. godinu - IV

2007

Izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta za 2007. godinu - II

Izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta za 2007. godinu - III

 

2006

Ostvarenje proračuna Grada Buzeta za 2006. godinu