Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Mjesni odbori

Na području Grada djeluju i vijeća mjesnih odbora kao oblik mjesne samouprave. Mjesni odbori predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana za više međusobno povezanih manjih naselja.