Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

JAVNE RASPRAVE - 2015. godina

  • Javna rasprava o prijedlogu Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu

JAVNA RASPRAVA  • INFORMACIJA o uvidu u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada "Griža" operatera Park d.o.o.

          Dokumente pronađite na web stranicama Istarske županije


  • JAVNA RASPRAVA na nacrt Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge

    ZAKLJUČAK

    PRAVILNIK

    OBRAZLOŽENJE