Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Misija, vizija, cilj

VIZIJA:

Buzet je suvremeni grad  zadovoljnih ljudi  s konkurentnim gospodarstvom,  atraktivnom prirodnom i kulturnom baštinom, koji svoj razvoj  temelji na tradicijskim vrijednostima i održivom razvoju. 

 

                                                  OBUZETI BUZETOM !

MISIJA:

Kontinuirano poboljšanje kvalitete života i rada ljudi u Gradu Buzetu. Svrha cjelokupne gradske uprave, gradskih ustanova i poduzeća je učinkovitim, pravodobnim, racionalnim i kvalitetnim djelovanjem razvijati grad kao ugodnu, sigurnu i poželjnu životnu i radnu sredinu. Gradska uprava nastojat će putem pružanja javnih usluga, odgovornim upravljanjem javnim dobrima i efikasnim i transparentnim radom omogućiti brži razvoj grada, stvoriti pozitivno okruženje za razvoj gospodarstva s ciljem zadovoljstva svih njegovih žitelja.

Glavni ciljevi označavaju ono što Grad želi ostvariti:

- održivi raznoliki ekonomski razvoj, izgrađen na konkurentnoj industriji, ruralnom turizmu, poljoprivredi i uslugama,

- razvoj komunalne infrastrukture,

- razvoj ljudskih resursa putem obrazovanja usklađenog sa potrebama tržišta,

- porast zapošljavanja kroz poticaje malom i srednjem poduzetništvu,

-porast životnog standarda kroz razvoj prometne, komunalne i socijalne infrastrukture,

-povećanje aktivnosti privatnog sektora,

- uspostava sustava odgovornog, kontroliranog i strateškog upravljanja javnim rashodima i kontrola namjenskog trošenja javnih prihoda.