Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

On-line usluge

Poštovani,

Grad Buzet svojim građanima i svim korisnicima ove web stranice omogućuje blagodati elektroničkog poslovanja i brzog informiranja koristeći suvremene informatičke tehnologije. Krajnji nam je cilj svakom građaninu omogućiti jednostavan i brz pristup svim podacima i uslugama koje pruža Grad.

On-line usluge temelj su buduće e-uprave. U skoroj budućnosti građani će moći svoje zahtjeve i podneske gradskoj upravi predavati, preuzimati i pratiti putem Interneta. 

Obrasci za podnošenje zahtjeva građana izrađeni su u elektroničkom (PDF) formatu te ih je moguće popunjavati podacima izravno putem osobnog računala (on-line). 

Na ovim stranicama mogu se dobiti informacije o nazivu upravnog tijela, kontakt osobe, brojevi telefona, radno vrijeme, adrese, svrha, potrebni dokumenti, obrasci i slično.

U izborniku s lijeve strane možete odabrati pojam:

Razno:

 • Odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta
 • Subvencioniranje troškova prijevoza i smještaja
 • Pristup informacijama
 • Dodjela stipendije
 • Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
 • Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta
 • Dodjela nepovratnih sredstava za financiranje uređenja pročelja ili sanaciju krovišta

Zdravstvo i socijalna skrb:

 • Jednokratna novčanu pomoć za novorođeno dijete
 • Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi
 • Ostvarenje prava iz socijalne skrbi – pravo na jednokratnu pomoć
 • Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi – pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć
 • Sufinanciranje troškova nabave udžbenika

Komunalna djelatnost:

 • Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu
 • Utvrđivanje lokacije za postavu pokretne naprave
 • Utvrđivanje lokacije za postavu reklamnog predmeta
 • Utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta
 • Prekop javne površine
 • Korištenje javne površine

Poslovni prostor:

 • Sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora/poljoprivrednog zemljišta

Gospodarenje prostorom:

 • Izdavanje brisovnog očitovanja
 • Zakup zemljišta
 • Kupnja zemljišta/nekretnine
 • Osnivanje prava služnosti
 • Osnivanje prava građenja

Financije - gradski porezi:

 • Izvod iz poslovnih knjiga o stanju potraživanja i obveza prema Gradu Buzetu
 • Izdavanje potvrde o stanju duga za prodani stan