Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Park d.o.o.

Trgovačko društvo "Park" d.o.o. Buzet, za obavljanje komunalnih poslova, sa sjedištem u Buzetu, Sportska ulica 1, čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Buzet, osnovano je kao društvo koje za potrebe lokalne zajednice obavlja poslove održavanja atmosferskih voda, održavanja čistoće i uređenja javnih površina, održavanja javnih i zelenih površina, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja groblja i pružanja pogrebnih poslova, te niza drugih poslova komunalnog gospodarenja.