Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

06.02.17. 09:12

II. ponovljena javna rasprava PPU Grada Buzeta

Javna rasprava trajati će od 10. do 17. veljače 2017.

Na temelju članka 94. i članka 96. stavka 3., a u svezi s člankom. 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ br. 3/2014) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buzeta o utvrđivanju Prijedloga plana za II. ponovnu javnu raspravu Klasa: 350-01/17-01/74, Urbroj: 2106/01-03-01-17-2 od 1. veljače 2017., Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje


II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU O

PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

ZA II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU


javni uvid: od 10. veljače 2017. do 17. veljače 2017.

javno izlaganje: srijeda, 15. veljače 2017. u 17:00 sati


II. ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za ponovnu raspravu provest će se u trajanju od 8 dana u razdoblju od 10.veljače 2017. do 17.veljače 2017. godine.


Za vrijeme trajanja II. ponovne javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za II. ponovnu raspravu biti će izložen na javni uvid svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, utorkom srijedom i četvrtkom od 7:00 do 17:00 u sali za sastanke Grada Buzeta, II. istarske brigade 11/ II. kat u Buzetu.

Istodobno s objavom II. ponovne javne rasprave, Prijedlog plana za II. ponovnu javnu raspravu će biti dostupan i na službenim web stranicama Grada Buzeta: www.buzet.hr i u informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.


Javno izlaganje izmijenjenog Prijedloga plana za II. ponovnu raspravu, radi obrazloženja predloženih rješenja i smjernica održati će se u srijedu 15. veljače 2017. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Narodnog doma u Buzetu, Ul. II istarske brigade 2/prizemlje.


Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, II. ponovna rasprava ponavlja se jer se Prijedlog plana zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi ili iz drugih razloga promijenio tako da su novim rješenjima promijenjene granice građevinskog područja i odredbe za provođenje i jer se promjenama utječe na vlasničke odnose.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog plana za II. ponovnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima Prijedloga plana za II. ponovnu raspravu koji su u odnosu na prethodne Prijedloge Plana izmijenjeni.


Mišljenja, prijedloge i primjedbe može se dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja Prijedloga plana za II. ponovnu raspravu ili pisanim putem najkasnije do petka 17. veljače 2017. godine na slijedeću adresu za dostavu: Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, Ulica II istarske brigade 11, 52 420 Buzet.


Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.