Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Obrazovanje
19.01.17. 09:39

Potpore za učenike prvih razreda SŠ Buzet

Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 17. siječnja 2017. godine donio Odluku o potpori u obrazovanju za učenike prvih razreda Srednje škole Buzet u školskoj 2016./17. godini za razdoblje od siječnja do lipnja 2017. godine (KLASA: 602-01/17-01/1, URBROJ: 2106/01-03-17-3).

Potporu u obrazovanju ostvaruju svi redoviti učenici prvih razreda Srednje škole Buzet, neovisno o mjestu prebivališta učenika. Obavještavaju se učenici da će im obrasci zahtjeva biti dostavljeni putem Srednje škole Buzet, te da je iste ispunjene, potrebno vratiti u tajništvo Škole, do 15. veljače 2017. godine.

Učenici koji su ostvarivali pravo na potporu sukladno Odluci o potpori u obrazovanju za učenike prvih razreda u Srednjoj školi Buzet za školsku godinu 2016./2017, za razdoblje od rujna do prosinca 2016. godine („Službene novine Grada Buzeta“, br. 11/16) dostavljaju samo popunjeni obrazac zahtjeva, a ostale priloge samo ukoliko je došlo do izmjene činjeničnog stanja.