Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Vijesti
13.01.17. 22:06

Javni natječaj za programe i projekte udruga za 2017. godinu

Gradonačelnik Grada Buzeta dana 13. siječnja 2017. godine objavljuje "Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu".

Grad Buzet poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada Buzeta a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Buzeta da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju putem računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima.

Obrazac opisa projekta OCD 1 i Obrazac proračuna OCD 2 dostavljaju se obvezno i u elektroničkom obliku (kao word i excel dokument) putem mrežne stranice: grad.buzet.hr.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama Grada Buzeta (www.buzet.hr i grad.buzet.hr)

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u pisarnici Grada Buzeta) na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2017. godinu – ne otvarati.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita do zaključno 9. veljače 2017. godine na adresu elektronske pošte: udruge@buzet.hr ili putem mrežne stranice grad.buzet.hr/udruge.

Detaljne upute o uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe ovog Javnog natječaja (postupanju s dokumentacijom, dostavi dokumentacije, postupku pregleda dostavljenih prijava, procjeni prijava, donošenju odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenju prigovora, ugovaranju, i sl.) kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog natječaja dostupnim na mrežnim stranicama Grada Buzeta (http://grad.buzet.hr).

DOKUMENTACIJA:

 1. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge
 2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu
 3. Upute za prijavitelje
 4. Obrazac opisa projekta_OCD1
 5. Obrazac proračuna projekta_OCD2
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja_OCD3
 7. Izjava o partnerstvu_OCD4
 8. Popis članova_OCD5
 9. Izjava o ispunjenim obvezama_OCD6
 10. Kontrolna lista i popis priloga
 11. Predložak adresiranja prijave

 IZMJENE INDIKATIVNOG KALENDARA NATJEČAJNOG POSTUPKA