Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Socijalni programi
25.08.16. 11:16

U Buzetu se otvara pedijatrijska ambulanta

Dana 1. rujna 2016. godine u buzetskom Domu zdravlja počinje s radom pedijatrijska ambulanta dr. Pentek i dr. Milevoj.

Radno vrijeme ambulante:

ponedjeljak - srijeda - četvrtak od 13,30 do 20,00 sati (rad liječnika sa pacijentima od 15,00 do 19,00 sati te sistematski pregledi od 15,00 do 17,00 sati)

utorak - petak od 7,00 do 13,00 sati (rad liječnika sa pacijentima od 11,00 do 13,00 sati).

Pedijatrijska ambulanta radi sa djecom predškolske dobi. Dodatne informacije te izjava o prelasku dostupne su kod medicinske sestre Petre Kuna.